Entrades Populars

Què som els Radioaficionats?Que som els radioaficionats? La definició oficial que de nosaltres dóna la Unió Internacional de Telecomunicacions és la d'un "Servei de persones individuals que, degudament autoritzats, porten a terme l'experimentació en ones radioelèctriques exclusivament amb fins de formació i desenvolupament personal".

La radioafició és tan antiga com la mateixa Ràdio.  És més, la Ràdio tal com la coneixem avui, es va desenvolupar a l'abric de l'activitat dels radioaficionats.  És per això que se'ns defineix com a "Servei" i aquesta característica és la que conforma les nostres actuacions.  En efecte, els radioaficionats van descobrir la utilitat de les ones curtes i ultracurtes en el primer quart del segle XX, quan els científics les desdenyaven per creure-les inútils per a comunicacions a gran distància.

L'experimentació per radioaficionats va permetre establir els principis de la propagació de les ones curtes i ultracurtes, que després van ser estudiades científicament i aprofitades per les companyies de telecomunicacions i les forces armades.  Les observacions dels radioaficionats sobre els fenòmens de propagació radioelèctrica segueixen sent una ajuda inestimable per als Observatoris de l'espai i del plasma solar.

Qui som, els radioaficionats? Entre els radioaficionats podem trobar a tota classe de persones, des de reis (SM Joan Carles I, el rei Hussein de Jordània, ja mort) o polítics (F. Cosiga, ex-president de la República Italiana, recentment mort), a metges, enginyers, periodistes, taxistes, mestresses de casa, estudiants, jubilats, i un llarg etcètera.  En la història de la creació i desenvolupament de molts dispositius electrònics (Radar, Sonar, Làser, etc.), així com en els laboratoris i llocs directius de grans companyies industrials trobem radioaficionats il•lustres.  En el món i representats per la International Amateur Radio Union (IARU) i les seves associacions nacionals hi ha actualment més de 2 milions de radioaficionats amb llicència, i l'últim cens espanyol donava una xifra propera als 33.000.
Molts radioaficionats s'agrupen en ràdio clubs, que els proporcionen mitjans, col•laboració i relacions amb altres radioaficionats i ràdio clubs. L´associació ARMIC, de l'Organització Nacional de Cecs d'Espanya (ONCE), té la seu a Barcelona, agrupa els associats invidents de la zona i és una de les més actives, organitzant regularment activacions de ràdio en monuments o en ocasió de esdeveniments ciutadans notables.


®"Els radioaficionats, tan antics... y tan modernos i tan moderns"
Autor: Xavier Paradell - EA3ALV.

Extret del fullet divulgatiu de ARMIC, presentat en l'acte homenatge a Manel Dotu Pascual - EA3EJA (Q.e.p.d), històric president de l'associació de radioaficionats minusvàlids invidents de Catalunya.

El mateix, va ser presentat públicament, a la Catedral de Barcelona, i realitzat per En Xavier Paradell.

Prohibida la seva còpia total o parcial per qualsevol mitjà, amb fins distints als divulgatius i/o didàctics, i en cap cas, inclòs aquest, sense permís escrit del departament d'imatge de ARMIC.